АПАРАТ ЗА КРЪВНО UNIMARK BP-1209

автоматичен апарат за кръвно

  Цена: 78.00лв.

АПАРАТ ЗА КРЪВНО UNIMARK BP-1209

Дигиталният апарат с маншон на бицепса BP 1209 е пълен автомат. Той използва осцилометричен метод за измерване на систоличното, диастоличното кръвно налягане и пулса на възрастни хора. Настройването на дата и час става като при изключено захранване се натисне бутона "СТАРТ/СТОП"   около 3 секунди, докато апаратът влезе в режим за дата и час. Настройте месеца чрез натискане на бутона "МЕМ". Натиснете отново бутона "СТАРТ/СТОП", за да преминете към настройка на деня, отново чрез бутона "МЕМ". Часът и минутите се настройват по същия начин. Натиснете бутона "СТАРТ/СТОП", за да изключите апарата. Цялата информация ще бъде запаметена.  Измерването става като се задържи бутона СТАРТ/СТОП, докато се чуе звуков сигнал. LCD  дисплеят ще ствене за секунда. Продължителният звук показва, че устройството е готово за измерване. Можете да изключите апарата по всяко време посредством бутона "СТАРТ/СТОП". извикването на запис от паметта става като в изключено положение натиснете и задържите бутона "МЕМ", за да включите апарата. Дисплеят ще покаже последното запаметено измерване като NO:1. По-старите резултати в паметта може да се прегледат чрез последователно натискане на бутона "МЕМ". Натиснете бутона "СТАРТ/СТОП" и го задръжте за около 3 секунди, за да изтриете резултатите. Дисплеят ще покаже символа "---" и ще издаде звуков сигнал. Натиснете отново бутона "СТАРТ/СТОП", за да изключите апарата. Моделът разполага и с индикатор за итощена батерия - когато батериите се изтощят, апаратът ще алармира чрез 4 къси звукови сигнала. Едновременно с това за около 5 секунди на екрана се появява символ, осведомяващ за падането на батериите. те трябва да бъдат заменени с нови. По време на тази процудера няма да бъде засегната паметта. Маншетът на този апарат е с големина 22 см-36 см.

Има опция за адаптер, който се закупува допълнително.

Гаранция: 2 години

Производител: САЩ

Тагове: