ДИВ ОВЕС, WILD OAT 10мл.

несигурност за жизнения път, безцелност

Цена: 20.99лв.

  ДИВ ОВЕС, WILD OAT 10мл.

Принцип: Клонестата овсига е свързана с душевните качества на призванието и целеустремеността. В отрицателното състояние на овсига човек не знае за какво е призван и затова се чувства вътрешно празен и неудовлетворен.

Типичните характери от типа на клонестата овсига се проявяват още в юношеската възраст. В повечето случаи те са многостранно надарени и не е необходимо много да се напрягат, за да постигнат нещо. Лесно постигат предначертаното. Въпреки това те са честолюбиви и биха искали да постигнат нещо изключително. Но те имат само слаба представа за това, кое всъщност е изклю­чителното. Едновременно с това хората от този тип желаят да се наслаждават на живота и то по-скоро по неконвенционален начин. Те не искат да плуват по течението, а се опитват сами да управляват кораба на живота си. Само името на пристанището още не им е известно. Затова характерите от типа на овсигата трудно намират мястото си в обществото. Може да им се случи, поради непостоянството на духа им, да попаднат в кръгове, които не отговарят на тяхното духовно ниво, което създава допълнителна празнота у тях.

Животът предлага непрекъснато нови възможности на хората от типа на овсигата. Те имат много начинания, упражняват често много професии, почти винаги с успех, но им липсва винаги последната сигурност, за да се определят точно и завинаги в една насока. Получава се точно обратното. След известно време, започнатата с голяма радост дейност става безинтересна и колегите се квалифицират като скучни. Така човек сам разрушава онова, което е изградил, за да се залови със следващата възможност, която този път вече трябва да донесе голямото удовлетворение.

Ако тези черти ни са чужди, бихме могли да помислим, че това състояние на творчески кипеж е твърде стимулиращо, но всъщност това не е така и хората от този тип чувстват вътрешно, как въпреки всичките им дарби и активност, животът се изплъзва край тях. Требожи ги, че никога не могат от сърце да кажат „да” и никога не могат действително да се зарадват на плодовете на своята дейност.

Хората от типа на клонестата овсига са душевно вечните ергени. Те винаги търсят и никога не достигат до целта. В действителност отрицателното състояние на овсига може да се разглежда и като удължен душевен пубертет. Човек има много идеи, много представи и желания, разпилява много енергия във всички посоки, вместо да се насочи към една единствена цел под водачеството на своето Висше Аз.

Заблудата при това състояние се крие в твърде голямата своеобразност и егоцентричност на личността, която сляпо търси своите цели във външния свят, вместо да разбере, че трябва да последва своето Висше Аз, за да намери вътре в себе си отдавна взетото решение.

Хората в това състояние трябва да се научат да живеят по-дълбоко, отколко­то широко. Тогава те ще установят, че животът не става по-скучен, както са се страхували, а предлага неподозирани нови преживявания. Освен това те винаги трябва вътрешно да си поставят въпроса „защо?" при всяко взимане на решение. Защото трябва да разберат, че не е важно дали ще бъде „изключително", а „правилно" за даденото положение, и то колкото е възможно по-добре и по-цялостно, понеже всяка дейност е част от по-висше смислено явление. Те трябва да знаят, че техните многостранни дарби се използват на по-висше ниво и трябва да потърсят вътрешното си ръководство.

Когато хората взимат есенция от овсига, те чувстват, как стават вътрешно по-спокойни, по-прозорливи и по-сигурни. Постепенно те разбират към какво всъщност се стремят и действат повече интуитивно, отколкото импулсивно. Разностранните им възможности се насочват в една генерална линия, подчиня­ват се на превъзхождаща цел и не се отклоняват по примамливи нови възможности. Животът остава разнообразен, но едновременно с това носи удовлетворение и щастие.

Освен джелът, също и клонестата овсига служи за даване на начален тласък при лечение, при което досегашната комбинация от цветове не е дала резултат или са прилагани твърде много различни цветове.

Но състоянието на овсига често пъти е трайно и може да се проследи назад до детството. Типичните деца от този тип рядко се задържат в определен кръг, те са всякъде и никъде, но никога не се присъединяват напълно. Понякога състояни­ето се причинява от родители, които са много властни и отнемат на детето самостоятелните решения, с което затрудняват неговото развитие.

Овсигата често е показана при взимане на професионални решения и при преходната възраст на мъжа. Според опита на някои практици, хората в отрицателно състояние на овсига са имали понякога затруднения в сексуалната сфера. Много от тях са показали склонност и към прехранване.        

Необходимо е да се прави разлика между нерешителността при едногодишна хрущялка и при клонеста овсига:

Едногодишна хрущялка: колебание между две възможности.

Клонеста овсига: разполага с толкова много възможности, че не може да се спре дори само на две от тях.

Клонеста обсига - ключови симптоми

Неопределеност на целите, неудовлетвореност понеже не може да намери цел в живота.

Симптоми в блокирано състояние

Има неясни представи за целите, не може да определи посоката си в живота. Това води до неудовлетвореност, чувство за празнота или скука. Човекът в това състояние е честолюбив и желае да постигне нещо изключително, но не знае точно какво. Въпреки многото възможности няма наклонност към определена професия, а тази безтегловност го прави колеблив. Трупат се все по-нови и нови проекти. Потиснат е, защото при него нещата не са така ясни, както при много други хора. Притежава разностранни дарби, пробва много неща, но нищо не му донася истин­ско удовлетворение. Талантите и способностите му остават неоползотворени напълно. Вътрешно не се определя и затова несъзнателно попада във все по-незадоволяващи положения. Разпръсква силите си. Живее в неподходящи професи­онални и лични отношения.

Потенциал в трансформирано състояние

Способен е да оцени своите възможности и да ги разгърне напълно. В многостранните си дарби може да следва единна линия към висша цел и да довежда всяко дело до успешен край. Има ясни представи и амбиции и нищо не може да го отклони от тях. Способен е да прави много неща добре, а при необходимост и да упражнява успешно няколко професии едновременно.

Подпомагащи препоръки при състояние на клонеста овсига

Да започне да подчинява живота си на по-висша духовна цел. Да се обърне за помощ към духовната си същност. Да определи стойностите за различните интереси и да ги осъществява - някои като хоби, други като професия. По-добре да определя по-дълъг срок за изпълнение, но да довежда всичко до успешен край.

Мисли за положителна настройка: „следвам вътрешно определената от мен посока на живота", „оставям се да ме водят", „предвиждам нещата и избирам подходящите за мене възможности",„поставям дарбите си в услуга на по-висшето начало".

Физически симптоми: Липса на апетит, някои видове депресии от не реализиране
Производител: Healingherbs Ltd, Англия

 

Можете да поръчате от ТУК или да разгледате

още продукти на нашия ОН-ЛАЙН МАГАЗИН

Тагове: