ДИВ КЕСТЕН, WHITE CHESTNUT 10мл.

повтарящи се неспиращи мисли

Цена: 20.99лв.

  ДИВ КЕСТЕН, WHITE CHESTNUT 10мл.

Принцип: Конският кестен е свързан с душевните качества на душевно спокойствие и анализ. В отрицателното състоя-ние на конски кестен човек е жертва на криворазбрани, неподходящи разбирания.

Почти всеки познава това състояние: човек е имал неприятности в службата, но след двучасови разгорещени разисквания всичко изглежда задоволително. Вечер­та той лежи във ваната, за да се отпусне, но в главата му разискванията продължават, хрумва му какво още е могъл дакаже. Отново и отново продължава защитата пред несъществуващ управителен съвет, чуват се язвителните забележки на търговските партньори, за които той бе имал толкова високо мнение. Такова разочарование. Дали трябва да се откаже? А какво ще стане с новата голяма поръчка? Сега няма повече да мисли за това, утре сутринта ще прехвърли всичко отново през главата си, а сега бързо в леглото и да заспива. Но сънят не идва и неспирният бяг на мислите започва отново, със същите доводи и възражения...

Хората с изразени качества на конски кестен често попадат в това състояние. Много от тях така са свикнали с този диалог, че го приемат за нормално състояние.

В отрицателното състояние на кестен човек е жертва на изключителната сила на личността си, която взема връх над всички останали нива. Някои хора, които се нуждаят от конски кестен, усещат главата си като напълно отделена от тях енергийна единица.

„В мислите си аз се движа като мишка във въртящо се колело и не мога да направя нито крачка напред", казва един гимназист в състояние на конски кестен. „Мис­лите ми са като щурец в ухото, те просто не искат да оставят главата ми на спокойствие". „Наскоро щях да се сблъскам с уличен стълб, унесен в мислите си". „Глабата ми така бръмчи от вътрешно дърдорене, че просто нямам вече ясна мисъл в бюрото". - Това са типични изказвания на хора в отрицателно състояние на конски кестен.

Не малко от тях се оплакват от хронични болки в предната част на главата, особено в областта на очите. Те често заспиват трудно или се събуждат много рано, събудени от мислите си. Силното душевно напрежение често личи по израза на лицето. Хората в това състояние често дъвчат несъзнателно, подобно на състоянието при върбинката.

Отрицателното състояние на конски кестен вероятно се дължи на несъвършеното протичане на селекционния процес на душевно-духовно ниво. Личността не е изработила достатъчни механизми за подбор на мисловните импулси. Тя възпри­ема всичко, което възниква и - изправена пред потоп от мисловни импулси - не може да ги подреди. Те се трупат като бележки и книжа върху неподредено бюро, които скриват истински важните дела. Човекът пред бюрото е толкова раздразнен, че не успява да въведе ред, не може да отдели същественото от маловажното.

Отделянето на душата от водачеството на нейното Висше Аз при отрицател­ното състояние на конски кестен се проявява с егоцентризъм и духовно обсебване. Лишена от висшестоящия жизнен принцип, личността изразходва твърде много духовна енергия, нещо не разбира, нещо сбърква, тръгва по погрешни пътища и става жертва на идващи от околните импулси, които са непривични за нейното душевно програмиране. Когато се подчини отново на своето Висше Аз, личността автоматично започва да разпределя и подрежда всички импулси по най-целесъоб­разен начин. Тя отстранява всички смущаващи чужди схващания, които не си схождат с нейната душевна програма.

В положителното състояние на конски кестен личността пропуска край себе си чуждите мисловни импулси без ни най-малко да се повлияе от тях. Нейното душевно състояние се доминира от мир и спокойствие. Състоянието й е като бистро езеро, от което изплуват сами точните отговори и решения. Силата на духовното ниво се използва конструктивно.

Необходимо е да се посочат различията в чувството за мисловно натоварване в състоянията на обикновен габър, едногодишна хрущялка и цвят от конски кестен:

Обикновен габър: Главата тежи, човек се чувства духовно претоварен; на преден план стои инертността.

Едногодишна хрущялка: Човек се колебае в мислите си между две възможности, както скача скакалецът; на преден план стои нерешителността.

Конски кестен: Мисловният апарат е превъзбуден; мислите се въртят непрекъснато; човек се чувства вътрешно обречен.

Конски кестен - ключови симптоми

Определени мисли се въртят непрекъснато в главата, не може да се освободи от тях, води разговори и диалози вътре в себе си.

Симптоми в блокирано състояние

Нежелани мисли или образи се трупат непрекъснато в съзнанието и човек не може да се освободи от тях. Даден проблем или събитие не го оставят на мира и отравят настроението му. Непрекъснато мисли, „какво е трябвало да каже" или „какво би трябвало да каже". Прилича на грамофонна плоча, която прескача и повтаря все едно и също. В мислите си тъпче на едно място, чувства се като мишка, която бяга в затворен кръг. Разпокъсани мисли, главата регистрира като ехо всичко чуто. Обработва вътрешно едни и същи проблеми, без да стигне до някакво решение. Вътрешна свръхактивност на мисловния апарат, поради което в ежедневната работа е неконцентриран, например не чува когато го заговорят. Поради измъчващия го мисловен поток заспива трудно и се буди много рано. Вътрешното му напрежение се изразява често със скърцане със зъби, дъвчене, чувство за напрежение в челото и очите.

Потенциал в трансформирано състояние

Уравновесено състояние на духа, в главата цари мир и спокойствие. Вътрешно­то спокойствие осигурява решението на всеки проблем. Работи конструктивно със силата на мисълта си.

Подпомагащи препоръки за състоянието на конски кестен

Да размишлява на тема „силата на мисълта". Да отстранява нежеланите мисли чрез образни представи: потапяне във вода, изгаряне в огън, затрупване със сняг, откарване с влак и т.н. Да прави дихателни и йога упражнения, които хармонизират енергийната система.

Мисли за положителна настройка: „изпълва ме спокойствие", „всичко се развива последователно", „търсеното решение възниква от само себе си у мене", „отстра­нявам всички чужди и неподходящи схващания".

Физически симптоми: Смущения в съня, натрапливости, неврози, главоболие, нервност, проблеми с паметта и концентрацията
Производител: Healingherbs Ltd, Англия

 

Можете да поръчате от ТУК или да разгледате

още продукти на нашия ОН-ЛАЙН МАГАЗИН

Тагове: