БРЯСТ, ELM 10мл.

внезапни чувства на неспособност

Цена: 20,99лв.

  БРЯСТ, ELM 10мл.

Принцип: Брястът е свързан с принципа на отговорността. За разлика от другите цветове на д-р Бах, тази енергия се проявява обикновено в положителна форма. В отрицателната си форма тя се проявява като „слабите моменти в живота на силните личности", когато хората с големи способности и високо чувство за отговорност внезапно изпадат в такова изтощение, че не могат повече да се справят със задачите си. Примери: Преуспяващ собственик на предприятие с 40 души сътрудници изведнъж изпитва страх пред обикновено търговско реше­ние, като с това причинява затруднение на всички работници. Обожаваната майка на голямо семейство изведнъж изпитва страх, че няма да се справи със задачите около първото причастие на най-малката си дъщеря. Способният и почитан кмет изведнъж изпитва страх, че няма да се справи с вътрешнопартиен спор и решава да подаде оставка, въпреки дълбокото си убеждение, че това ще има катастрофални последици за общината.

В това състояние на пълно изчерпване засегнатите виждат проблемите си в изкривена перспектива, но то е преходно и винаги преминава. Въпреки това околните са твърде обезпокоени за своя кумир, когото са свикнали да виждат винаги сигурен и непоклатим.

Хората под знака на бряста са обикновено способни и често са склонни към алтруизъм. Това им спечелва отговорни позиции и им дава сили за осъществяване на техните задачи. Но това обикновено води до натоварването им с повече работа.

Хората с характера на бряста са изцяло предани на своите задължения, за щастие на техните близки. Те обаче често забравят, че са също и индивиди с лични потребности и че физическите им сили не са неограничени. Криза на изтощение или отрицателно състояние на бряст настъпва много често тогава, когато професионалното претоварване съвпадне с конституционално обусловена пасивна фаза на организма, например в началото на климактериума, в отрицателни фази на биоритмите и т.н. Рано или късно настъпва състоянието, при което не помага никаква мотивация - тялото предявява своите права. Тази слабост води до преходно колебание в самочувствието.

Противоречието се крие в това, че в такива моменти човек се идентифицира твърде силно с ролята на своята личност и смята, че може да пренебрегне предупрежденията на своето Висше Аз за повече умереност. При това той забравя, че всеки човек преди всичко е отговорен за себе си и най-напред трябва да изпълни повелите на душата си. Едва след това идва ред на очакванията на трети .лица.

Състоянията на слабост и изчерпване при типа на бряста трябва да се тълкуват като предупредителни сигнали срещу прекомерното отдалечаване от идите и представите на личността, което крие опасност от отслабване на връзката със собстбеното Висше Аз. Човек може да разшири значително границите на своята работоспособност, но не може да ги премахне, докато обитава своето физическо тяло.

Английските езотерици сравняват енергията на бряста с амонячната сол за ободряване. Брястът дава на силните енергия в моментите на тяхната слабост. Той ги събужда от съня на безпомощност и ги поставя на крака върху почвата на действителността. Така погледът върху проблемите се изяснява и се възвръща увереността в собствените способности. Творческото начало е възстановено и проблемите ще бъдат решени самостоятелно или с чужда помощ.

Бряст - ключови симптоми

Временно чувство, че няма да се справи със задачите и отговорностите, които стоят пред него.

Симптоми в блокирано състояние

Чувство, че задачите са ни затрупали и отговорностите са нараснали неимоверно. Чувство за недостиг на сили за предстоящите задачи, фази на изтощение при силни характери, които иначе вярват в способностите за справяне с определена задача. Възникване на преходни съмнения в способностите си. Човек не знае откъде да започне, или затъва в дейност, в която е станал незаменим, но се страхува от отговорност. Поел е наведнъж много задачи и се страхува, че няма да се справи с тях.

Потенциал в трансформирано състояние

Вродена алтруистична настройка, следва вътрешен подтик. Заложбите са над средното ниво, способностите са големи. Личност на ръководител с положителни качества и силно чувство за отговорност. Сигурен, самоуверен, заслужаващ доверие. Твърдо вярващ че ще получи помощ в решителят момент и е говото да опита невъзможното, за да преодолее трудностите. Вижда проблемите в техните действителни измерения.

Подпомагащи препоръки за състоянието бряст                                    

Да осъзнае, че има задължения и към собствената личност. При планиране на работата да включва повече фази на почивка. По-често „да си разрешава нещо".

Мисли за положително програмиране: „всеки поема толкова отговорност, кол­кото може да носи", „аз съм в състояние да се справя с положението", „ще получа помощта, от която се нуждая".

Физически симптоми: Болести на съдовете, високо кръвно налягане, при претовареност
Производител: Healingherbs Ltd, Англия

 

Можете да поръчате от ТУК или да разгледате

още продукти на нашия ОН-ЛАЙН МАГАЗИН

Тагове: