36. Wild Oat (Див овес)

36. Wild Oat (Див овес)

Пасивни, но и вечно недоволни, защото не знаят какво биха искали да направят, те не
вършат почти нищо.
Wild Oat са деца, които могат да ядат твърде много или съвсем малко - в първия случай, за
да задоволят чувството си на неудовлетвореност, във втория поради слаб интерес към всичко. Те
биха могли да имат проблеми със щитовидната жлеза.
Този орган отговаря и за съзидателността, за творческия потенциал, затова дайте "зелена
улица" на всякакви творчески дейности, които ви хрумнат. Оставете обаче децата сами да избират
и сами да се справят - вие се ограничете с това да подчертавате колко са сръчни и способни при
осъществяването на съответната задача.
Wild Oat може да бъде подходящо средство за по-големите в моменти на избор, но кое дете
на 14 години знае точно какво иска да прави? Аз го разбрах, когато станах на около 37! Но в
училище често се налага да се взимат решения, а и Wild Oat може да помогне за изясняване на
желанията, както и за откриване на възможности, които иначе могат да останат непроявени.
Този лек е подходящ и за всички деца, които изглеждат незаинтересовани, а всъщност са
неориентирани. Той помага и на тези, за които ни се струва, че се държат прекалено свито и дори
раболепно в ситуации, в които биха могли да господстват, като докажат своите умения. Действието
на Wild Oat можем да характеризираме с помощта на един известен израз: "Изважда ни от чувала, в
който сме се вмъкнали."
Игри, свързани с преходи и пътувания - независимо дали действителни, или въображаеми, -
при които активният избор е решаващ, ще им помогнат да разберат колко важна е силата (в най-
добрия смисъл на думата) на магическия израз "аз мога"
Смятам Wild Oat за цвят, свързан с принципа на творчеството, но бих искала да подчертая,
че това понятие не е непременно синоним на музика или живопис - прекалено често под
"творчество" се разбират само такива дейности, но за мен то е самият живот: да откриеш смисъл
във всички неща и най-забавния начин да ги правиш. Тогава творчество има и в подреждането на
масата или в преподреждането на чекмеджетата.
Преди няколко дни прочетох една кратка история, която ще се опитам да направя още по-
кратка. Трима работници режат и пренасят каменни блокове, а някакви хора ги питат какво правят.
Първият отговаря, проклинайки, че се блъска и поти като добиче за три мизерни гроша; вторият
работи, защото трябва да издържа семейството си, но вечер се връща вкъщи, усмихва се и умората
му изчезва; третият като че ли пее и танцува, докато работи, и с изпълнена с любов усмивка
отговаря: "Аз строя катедрала за Господ!" Нямам какво повече да прибавя.

Wild Oat
Аз сам създавам удобните ситуации, от които се нуждая.
Аз усещам дълбоко своето призвание.
Аз имам специфични амбиции за реализиране.
Аз следвам посоката на моя живот.

Откъс от книгата на Б. Мацарела " Здрави и щастливи деца чрез терапията на д-р Бах с цветовете на растенията"

Тагове: